Statut Gminy

Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/48/11 Rady Gminy Winnica z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Winnicaz dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Winnica > pokaż

 

Uchwała Nr XXII/141/2012 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Winnica stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/48/11 Rady Gminy Winnica z dnia 29 czerwca 2011 roku > pokaż

 

Uchwała Nr XIV/78/2011 w sprawie zmian w Statucie Gminy Winnica > pokaż

 

Uchwała Nr X/48/11 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Winnica > pokaż