Komisje

KOMISJA REWIZYJNA

  Zakres działania: kontrola działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem legalności, gospodarności; ustosunkowanie się do sprawozdań z działalności finansowej gminy, wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

Członkowie:

 1. Ciosek Dorota - przewodnicząca
 2. Cieślak Krzysztof
 3. Kowalewski Stanisław
 4. Lusa Kazimierz
 5. Tomczyk Piotr

 

> protokół nr 8 z dn. 29.08.2016 r.

> protokół nr 7 z dn. 18.05.2016 r.

> protokół nr 6 z dn. 18.03.2016 r.

> protokół nr 5 z dn. 27.11.2015 r.

> protokół nr 4 z dn. 18.08.2015 r.

> protokół nr 3 z dn. 12.05.2015 r.

> protokół nr 2 z dn. 27.03.2015 r.

> protokół nr 1 z dn. 03.12.2014 r.

 

> protokół nr 40 z dn. 10.10.2014 r.

> protokół nr 39 z dn. 11.09.2014 r.

> protokół nr 38 z dn. 19.08.2014 r.

> protokół nr 37 z dn. 17 i 26.06.2014 r.

> protokół nr 36 z dn. 15.05.2014 r.

> protokół nr 35 z dn. 24.04.2014 r.

> protokół nr 34 z dn. 19.03.2014 r.

> protokół nr 33 z dn. 25.02.2014 r.

> protokół nr 32 z dn. 04.02.2014 r.

 

Nagranie z dn. 25.02.2014 r. > pobierz (cz.1), pobierz (cz.2)

Nagranie z dn. 04.02.2014 r. > pobierz (cz.1), pobierz (cz.2) > protokół nr 32
Spotkanie komisji rewizyjnej, socjalnej i gospodarczej z dn. 10.12.2013 r. > pobierz

Nagranie z dn. 06.11.2013 r. > pobierz
Nagranie z dn. 17.10.2013 r. > pobierz
Nagranie z dn. 23.09.2013 r. > pobierz
Nagranie z dn. 26.08.2013 r. > pobierz (cz.1), pobierz (cz.2)

Nagranie z dn. 04.07.2013 r. > pobierz
Nagranie z dn. 20.05.2013 r. > pobierz

Nagranie z dn. 16.04.2013 r. > pobierz (cz.1), pobierz (cz.2)

Nagranie z dn. 22.03.2013 r. > pobierz (cz.1), pobierz (cz.2)
Nagranie z dn. 27.02.2013 r. > pobierz
Nagranie z dn. 29.01.2013 r. > pobierz
Nagranie z dn. 14.11.2012 r. > pobierz
Nagranie z dn. 29.10.2012 r. > pobierz (cz.1), pobierz (cz.2)
Nagranie z dn. 06.06.2012 r. > pobierz (cz.1), pobierz (cz.2)
Nagranie z dn. 29.02.2012 r. > pobierz
Nagranie z dn. 25.01.2012 r. > pobierz
Nagranie z dn. 18.11.2011 r. > pobierz
Nagranie z dn. 18.10.2011 r. > pobierz
Nagranie z dn. 28.09.2011 r. > pobierz
Nagranie z dn. 10.06.2011 r. > pobierz


 

KOMISJA FINANSOWA

  Zakres działania: sprawy planów zagospodarowania przestrzennego, planowanie gospodarcze i finansowe budżetu gminy.

 

Członkowie:

 1. Pieńkosz Paweł - przewodniczący
 2. Pielach Mariusz
 3. Wróblewski Robert

 

> protokół nr 5 z dn. 07.09.2016 r.

> protokół nr 4 z dn. 22.12.2015 r.

> protokól nr 3 z dn. 22.09.2015 r.

> protokół nr 2 z dn. 13.08.2015 r.

> protokół nr 1 z dn. 16.12.2014 r.

 

Nagranie z dn. 10.09.2014 r. > pobierz > protokół nr 23

> Protokół nr 22 z dn. 12.06.2014 r.

> Protokół nr 21 z komisji finansowej, socjalnej i gospodarczej z dn. 29.05.2014 r.

> Protokół nr 20 z dn. 27.03.2014 r.

Nagranie z dn. 16.01.2014 r. > pobierz > protokół nr 19
Nagranie z dn. 11.12.2013 r. > pobierz

Spotkanie komisji finansowej, gospodarczej i socjalnej z dnia 04.11.2013 r. > pobierz

Nagranie z dn. 25.06.2013 r. > pobierz
Spotkanie komisji finansowej, gospodarczej i socjalnej z dn. 14.05.2013 r. > pobierz

Spotkanie komisji finansowej, gospodarczej i socjalnej z dn. 18.06.2012 r. > pobierz
Nagranie z dn. 18.05.2012 r. > pobierz
Nagranie z dn. 24.11.2011 r. > pobierz
Spotkanie komisji finansowej, gospodarczej i socjalnej z dn. 17.11.2011 r. > pobierz


 

KOMISJA GOSPODARCZA

  Zakres działania: ochrona środowiska, gospodarka terenami, drogi gminne, ulice, place, mosty oraz organizacja ruchu drogowego, targowiska i hale targowe, produkcja rolna, melioracja, budownictwo rolnicze, rozwój, zaopatrzenie i zbyt, stymulacja rozwoju, zakres działalności samorządowej.

 

Członkowie:

 1. Waleśkiewicz Adam - przewodniczący
 2. Matwiejczyk Tadeusz
 3. Matusiak Tomasz

 

> protokół nr 3/2016 z dn. 31.08.2016 r.

> protokół nr 2/2016 z dn. 30.03.2016 r.

> protokół nr 1/2015 z dn. 24.09.2015 r.

 


 

KOMISJA SOCJALNA

  Zakres działania: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, oświata, placówki kulturalne i wychowawcze, budownictwo komunalne, zieleń komunalna i zadrzewienia, porządek publiczny, upowszechnianie kultury fizycznej, ochrony p.pożarowej, utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

 

Członkowie:

 1. Laskowski Jan - przewodniczący
 2. Kołaczek Edyta
 3. Zadrożna Honorata

 

> protokół nr 3 z dn. 29.09.2016 r.

> protokół nr 2 z dn. 15.03.2016 r.

> protokół nr 1 z dn. 22.09.2015 r.

> Protokół nr 14 z dn. 29.05.2014 r.

 KOMISJA STATUTOWA

Nagranie z dnia 11.05.2011 r. > pobierz

 


 

WSPÓLNE POSIEDZENIA KOMISJI

> protokół nr 8 - posiedzenie stałych komisji z dn. 24.02.2016 r.

> protokół nr 7 - posiedzenie komisji rewizyjnej, socjalnej i gospodarczej z dn. 22.12.2015 r.

> protokół nr 6 - posiedzenie komisji finansowej, socjalnej i gospodarczej z dn. 27.11.2015 r.

> protokół nr 5 - posiedzenie komisji finansowej, gospodarczej i socjalnej z dn. 11.05.2015 r.

> protokół nr 4 - posiedzenie komisji gospodarczej i socjalnej z dn. 07.04.2015 r.

> protokół nr 3 - posiedzenie stałych komisji z dn. 26.02.2015 r.

> protokół nr 2 - posiedzenie komisji rewizyjnej, socjalnej i gospodarczej z dn. 16.12.2014 r.

> protokół nr 1 - posiedzenie komisji finansowej, gospodarczej i socjalnej z dn. 03.12.2014 r.