Unieważnione

Unieważnienie postępowania: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 140.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

 Winnica, 13.11.2014r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IS.271.10.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 140.000,00 zł

na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Gmina Winnica, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 140.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający, przeznaczył w budżecie z zamiarem sfinansowania danego zamówienia na 2014r.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Wójt Gminy Winnica

/-/ Mariusz Kowalewski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto - unieważnienie

Winnica, 04.12.2013 r.

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IS.271.11.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Gmina Winnica, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto gm. Winnica

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający, przeznaczył w budżecie z zamiarem sfinansowania danego zamówienia na 2013r.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji

Wójta Gminy Winnica

/-/ Adam Łossan

Unieważnienie postępowania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto gm. Winnica

Winnica, 24.10.2013r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IS.271.10.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

 

Gmina Winnica, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto gm. Winnica


prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający, przeznaczył w budżecie z zamiarem sfinansowania danego zamówienia na 2013r.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

/-/ Adam Łossan

Unieważnienie postępowania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże gm. Winnica

Winnica, 29.08.2013 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IS.271.7.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

 

Gmina Winnica, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże gm. Winnica


prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający, przeznaczył w budżecie z zamiarem sfinansowania danego zamówienia na 2013r.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Wójt Gminy Winnica
/-/ lek.wet. Aleksander Piątkowski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże gmina Winnica

Winnica: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże gmina Winnica
Numer ogłoszenia: 330180 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Winnica , ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica, woj. mazowieckie, tel. 023 6914092, faks 023 6914025.

Czytaj więcej...

Unieważnienie postępowania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto gm. Winnica

Winnica, 09.08.2013 r.

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IS.271.6.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto

 

 ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Gmina Winnica, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto gm. Winnica

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający, przeznaczył w budżecie z zamiarem sfinansowania danego zamówienia na 2013r.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Wójt Gminy Winnica

/-/ lek.wet. Aleksander Piątkowski