Zarządzenia Wójta Gminy Winnica - 2013 rok

Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych pokaż
Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu systemowego pn. „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” pokaż
Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy za 2012 rok pokaż
Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok
pokaż
Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2013 pokaż
Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie: Zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/05 Wójta Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji do wyceny samochodu pożarniczego Star stanowiącego własność Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Winnica w roku szkolnym 2013/2014 pokaż
Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2013 pokaż
Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Winnica za I kwartał 2013 r. pokaż
Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2013 pokaż
Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica pokaż
Zarządzanie Nr 13/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok pokaż
Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Winnica z uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych w 2013 roku” oraz określenia regulaminu jej prac pokaż
Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego Star 244 (COLA) stanowiącego własność Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych pokaż
Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Winnica z uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych w 2013 roku” pokaż
Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego pokaż
Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie opłat za korzystanie z basenu kąpielowego odkrytego w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pokaż
Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Winnica z uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych w 2013 roku” pokaż
Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2013 pokaż

Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie: określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2014 roku

pokaż

Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły

pokaż

Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto pokaż
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnych na okres 20 lat pokaż

Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Winnica

pokaż

Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2013

pokaż

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 29/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 6 sierpnia 2013 r.

pokaż

Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.711.890,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

pokaż

Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Górki Duże

pokaż

Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze 2013 r.

pokaż
Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu i powołania Komisji Przetargowej pokaż
Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Górki Duże pokaż
Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2013 pokaż
Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto pokaż
Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 września 2013 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły” pokaż
Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2013 pokaż
Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 2 października 2013 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy pokaż
Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2013 pokaż
Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2013 pokaż
Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pokaż
Zarządzenie Nr 45/2013 Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto pokaż
Zarządzenie Nr 46/2013 Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 47/2013 Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmiany członka Zespołu Interdyscyplinarnego
pokaż
Zarządzenie Nr 48/2013 Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 49/2013 Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2014 rok pokaż
Zarządzenie Nr 50/2013 Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pokaż
Zarządzenie Nr 51/2013 Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże na terenie gminy Winnica"
pokaż
Zarządzenie Nr 52/2013 Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pokaż
Zarządzenie Nr 53/2013 Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na Bankową obsługę budżetu Gminy Winnica i jednostek
organizacyjnych Gminy
pokaż
Zarządzenie Nr 54/2013 Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2013 pokaż
Zarządzenie Nr 55/2013 Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do Spraw Wyborów – Urzędnika Wyborczego na terenie Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 56/2013 Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie w sprawie powołania operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Winnica zarządzonych na dzień 22 grudnia 2013 r. pokaż

Zarządzenie Nr 57/2013 Osoby Wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót remontowych pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Nr 13B w Zbroszkach Gmina Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 58/2013 Osoby Wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pokaż
Zarządzenie Nr 59/2013 Osoby Wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie regulaminu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej
pokaż
Zarządzenie Nr 60/2013 Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gmiy Winnica z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2013 pokaż
Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pokaż

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 w sprawie : Zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/05 Wójta Gminy Winnica