Druki do pobrania

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów  > PDF

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania > PDF

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone > DOC, PDF

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami > DOC, PDF

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach > PDF

 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Winnica > DOC, PDF

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Winnica > DOC, PDF

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi > PDF

 

 

NIERUCHOMOŚCI

 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego > ODT, PDF

 

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy > DOC, PDF

 

Wniosek o ustaleniu warunków zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego > DOC, PDF

 

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział > DOC, PDF

 

Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości > DOC, PDF

 

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 

Zwrot podatku akcyzowego:

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego > PDF

 

Wykaz faktur załączonych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego > PDF

 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny:

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości > PDF

 

Dane o nieruchomościach > PDF

 

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości > PDF

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości > PDF

 

Deklaracja na podatek leśny > PDF

 

Informacja o gruntach (IR-1) > PDF

 

Deklaracja na podatek rolny > PDF

 

Dane o nieruchomościach rolnych > PDF

 

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym > PDF

 

Informacja o lasach > PDF

 

Dane o nieruchomościach leśnych > PDF

 

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym > PDF

 

 

Podatek od środków transportowych:

 

Deklaracja na podatek od środków transportowych > PDF

 

Ulgi podatkowe:

 

Wniosek o zastosowanie ulgi z tytułu zakupu gruntu > DOC, PDF

 

Wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej > PDF

 

Zaświadczenia:

 

Podanie o wydanie zaświadczenia > DOC, PDF

 

Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem:

 

Wniosek o stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem > DOC, PDF

 

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 

wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

zgłoszenie pobytu stałego

 

zgłoszenie pobytu czasowego

 

zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego