Zbiór aktów prawa miejscowego

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Urząd Gminy w Winnicy prowadzi w formie elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. akty prawa miejscowego publikowane są pod adresem:

http://www.prawomiejscowe.pl/institution/18202