Urząd Gminy / struktura ogranizacyjna

 

 

Urząd Gminy Winnica
06-120 Winnica
ul. Pułtuska 25
tel. (23) 691 40 92
faks (23) 691 40 25
e-mail: sekretariat@gminawinnica.pl
www: http://gminawinnica.pl
Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek 730 - 1530


Struktura Organizacyjna Urzędu

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon / e-mail
Wójta Gminy Winnica Mariusz Kowalewski 23 691 40 92
m.kowalewski@gminawinnica.pl
Sekretarz Gminy, Kierownik USC Jadwiga Pydynowska

23 691 40 85
jadwiga.pydynowska@gminawinnica.pl

     
Referat Budżetu i Finansów
Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu Waldemar Błoński 23 691 40 99
waldemar.blonski@gminawinnica.pl
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Magdalena Smolińska 23 691 40 99
m.smolinska@gminawinnica.pl
Stanowisko pracy ds. finansowo-księgowych Ewa Kozłowska 23 691 40 99
ewa.kozlowska@gminawinnica.pl
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Monika Lachowska 23 691 40 42
m.lachowska@gminawinnica.pl
Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i ewidencjonowania działalności gospodarczej Agnieszka Ciemerych 23 691 40 41
agnieszka.ciemerych@gminawinnica.pl
Stanowisko pracy ds. oświaty, księgowości i wymiaru opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz archiwum zakładowego   23 691 40 61

     
Referat Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Kierownik referatu - stanowisko pracy ds. zamówień publicznych Mariola Darkowska 23 691 40 31
m.darkowska@gminawinnica.pl
Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami Stefania Grochowska 23 691 40 31
stefania.grochowska@gminawinnica.pl
Stanowisko pracy ds. inwestycji, drogownictwa i pozyskiwania funduszy zewnętrznych Igor Nicewicz 23 691 40 28
i.nicewicz@gminawinnica.pl
Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa Marcin Krulak
23 691 40 28
m.krulak@gminawinnica.pl
     
Samodzielne stanowiska
Stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych i obsługi Rady Gminy, Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego Ewa Zalewska 23 691 40 44
ewa.zalewska@gminawinnica.pl
Stanowisko pracy ds. kancelaryjno-gospodarczych   23 691 40 92
sekretariat@gminawinnica.pl
Stanowisko pracy ds. obywatelskich Barbara Ambroch 23 691 40 22
barbara.ambroch@gminawinnica.pl
Stanowisko pracy ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych Karina Sokołowska 23 691 40 22
karina.sokolowska@gminawinnica.pl
Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej Marcin Strzyżewski 23 691 40 44
informatyk@gminawinnica.pl