Przetarg na: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych

Ogłoszenie nr 61035 - 2017 z dnia 2017-04-07 r.

Winnica: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego > więcej

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia > PDF, DOC

Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna Urząd Gminy w Winnicy > pobierz

Załącznik nr 2 - Dokumentacja techniczna Zespół Placówek Oświatowych > pobierz

 

Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu "Zwiększenie ofektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE, tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych" z dnia 19.04.2017 r.

 

Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE, tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych" z dnia 12.04.2017 r.