Filtr
 • XXV Sesja Rady Gminy

  Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXV  Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica, które odbędą się w dniu 12  października   2009 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z następującym porządkiem dziennym:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Wystąpienia zaproszonych gości.
  4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  6. Informacja w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Pułtuska na 2009 rok.
  10. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego  w sprawie likwidacji Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
  11. Odpowiedzi na interpelacje.
  12. Przyjęcie protokołu z XXIV  Sesji Rady Gminy.
  13. Wolne wnioski i zapytania.
  14. Zamknięcie obrad.

  PRZEWODNICZĄCY
  Rady Gminy Winnica
  mgr inż. Wiktor Nałęcz